Stand van zaken oprichting Collectief

Aanleiding

De organisatie van het Agrarisch Natuurbeheer staat een grote verandering te wachten.  Voorheen sloot u als deelnemer zelf een beheercontract af met de overheid. Straks doet u alleen nog zaken met het agrarisch collectief. Geen contract met een overheid op afstand, maar met het collectief in de streek. Dat collectief bundelt al deze beheercontracten tot ééngebiedsaanvraag naar de provincie. De provincies worden belast met de uitvoering van de regeling. Daarin staat centraal dat er slechts in gebieden wordt geïnvesteerd die kansrijk zijn en waarin het werk van de boer ook echt zin heeft. Er moet wat Dijksma betreft méér gedaan worden in mínder gebieden. Dijksma heeft ervoor gezorgd dat individuele boeren niet langer voor subsidie in aanmerking komen. Willen boeren nog aan natuurbeheer doen, dan moeten ze zich aansluiten bij collectieven waarin boeren en natuurorganisaties samenwerken. Die moeten samen een plan maken, waarvan voortgang en resultaten worden gecontroleerd door de provincie.

Wat is er gebeurd?

De afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van 6 ANV’s in het Rivierenland druk geweest met de voorbereiding om een collectief op te richten. Dit zijn de ANV’s ‘De Capreton’, Vereniging Agrararsich Natuur en Landschapsbeheer ‘Tieler- en Culemborger Waarden’, ANV ‘Lingestreek’, Vereniging ‘Streekbeheer Rijk Maas en Waal’, ‘De Ploegdriever’ en Vereniging ‘Streekbeheer Rijnstromen”.  Continue reading →