Informatiebijeenkomst over het nieuwe stelsel van agrarisch natuur en landschapsbeheer.

 

Woensdag  28 januari, Rivierenland: zaal Verploegen te Wijchen.

Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur, afloop 21.30 uur.

Boeren en particuliere grondeigenaren kunnen subsidie krijgen voor functieverandering, inrichting of beheer van natuur en landschap. In het Natuurbeheerplan staat welke gebieden in aanmerking komen.

Voor boeren houdt dit bijvoorbeeld in dat ze planten- en diersoorten, zoals weidevogel en soorten van het kleinschalig landschap in stand houden of bevorderen. Particulieren en agrariers kunnen bijvoorbeeld hun landbouwgrond omvormen naar natuur en deze beheren. Continue reading →

Collectief Rivierenland een feit

20 januari 2015

Het collectief Rivierenland is een feit.

Op dinsdag 20 januari zijn de statuten van het Collectief Rivierenland door notaris Mostart en de bestuurders van het collectief getekend. Hiermee is de oprichting van het collectief Rivierenland een feit. Op dezelfde avond vond in de boerderij het Uiversnest van Jan en Henny Litjens een informatieavond voor de besturen van de aangesloten ANV’s.  De besturen van de ANV’s waren ruim vertegenwoordigd. Op de avond  werd informatie verstekt over de volgende onderwerpen:

  • Verleden, wat hebben we tot nu toe gedaan?
  • Heden, waar staan we nu?
  • Toekomst, wat staat ons nog te wachten?
  • Proces gebiedsaanvraag, hoe gaan we dit vorm geven?
  • Kwaliteitshandboek en controlesysteem, hoe wordt dit ingevuld?