Data voorintekening deelname agrarisch natuurbeheer

VANL Tieler en Culemborgerwaard

Meikampgraaf 4, Hellouw

Maandagmiddag 30 maart

Dinsdagmiddag 31 maart

Woensdagmiddag 1 april

Dinsdagmiddag 7 april

Woensdagmiddag 8 april

Vereniging Streekbeheer Rijnstromen:

Voor landschapselementen:

Maandagochtend 30 maart

Dinsdagochtend 31 maart

Woensdagmiddag 1 april

Donderdagmiddag en avond 2 april

Voor weidevogels:

Dinsdagavond 31 maart

Woensdagvond 1 april

VANL de Capreton:

             Boerengolf, Achterdijk 57 in Hedel

Woensdag 1 april, inloop vanaf 19.30 uur

ANV Lingestreek

            Valom te Huissen

Maandag 30 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur .

            Dorpshuis te Echteld

Dinsdag 31 maart van 14.00 tot 20.00 uur

Data voorlichtingsavonden Collectief Rivierenland inzake het nieuwe ANLB

Door de ANV’s van het Collectief Rivierenland worden informatieavonden georganiseerd om aan de deelnemers van agrarisch natuurbeheer toe te lichten hoe vanaf 2016 het agrarisch natuurbeheer wordt georganiseerd.

De data en adressen voor de informatieavonden van de 6 ANV’s zijn als volgt:

  • 23 maart: ANV Lingestreek, De Oude Duikenburg, Echteld, 20.00 uur.
  • 23 maart: de Ploegdriever, De Slenk, Groesbeek, 20.00 uur.
  • 23 maart: Vereniging Streekbeheer Rijnstromen, Fam. Weijers, Lathum,  20.00 uur.
  • 24 maart: VANL TCW en de  Capreton, Kantine van Fruitmasters, Deilseweg 7, Geldermalsen, 20.00 uur.
  • 24 maart: Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal, Zaal Mulders, Puiflijk, 20.00 uur.
  • 25 maart: Vereniging Streekbeheer Rijnstromen, Careza de Kroon, Kerkweg 2, Oud Zevenaar, 20.00 uur,

 

Informatieavond nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

Informatieavond nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer(ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB geven boeren en overige agrarische grondgebruikers vorm aan de natuurlijke leefomgeving in onze regio. Dat doen ze met behulp van subsidies van de provincie. Vanaf 2016 verandert de manier waarop boeren en andere agrarische grondgebruikers subsidie kunnen aanvragen. Hierover wordt door de agrarische natuurverengingen  “de Capreton” en “Tieler en Culemborgerwaard” op 24 maart 2015 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Continue reading →

Samen op weg naar de gebiedsaanvraag

Samen hebben de deelnemers van het collectief Rivierenland  via een kansenkaart input geleverd aan het ontwerp  natuurbeheerplan 2016 dat nu door de Provincie Gelderland is goedgekeurd. Nu ligt de taak voor ons om te komen tot een gebiedsaanvraag 2016, Op basis hiervan wordt  de komende jaren door de Provincie subsidie t verleend aan de contractanten die agrarisch natuurbeheer gaan uitvoeren, Bij de nieuwe werkwijze ligt de focus op kwaliteitsverbetering. Het beschikbare geld wordt over minder deelnemers en minder percelen verdeeld. Continue reading →