Aan de slag met agrarische natuur in Gelderland

Gelderland kent veel agrarische natuur: agrariërs beheren delen van het boerenland om de natuur en het landschap te behouden of te verbeteren. Zij krijgen daar vergoeding voor. Vanaf 2016 verandert een aantal zaken in de vergoedingaanvraag: agrariërs kunnen dan niet meer individueel vergoeding aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Dit kan alleen nog via agrarische collectieven.  Continue reading →