natuurbeheer anno 2016 wordt een feit

In het voorjaar 2015 heeft de voorintekening plaatsgevonden voor deelname aan de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016. Dit is met de potentiële deelnemers vastgelegd in een intentieverklaring. Op basis van deze voorintekening en het natuurbeheerplan is bij de Provincie Gelderland in augustus een gebiedsaanvraag ingediend. Op 15-10-2015 wordt hiervan de beschikking verwacht. Daarna vindt op basis van de beschikbare middelen en criteria voor kwaliteit in natuurbeheer de toewijzing plaats aan de potentiële deelnemers. De deelnemers zullen vanaf deze datum worden benaderd zodat voor het einde van het jaar de contracten voor 2016 kunnen worden afgesloten.