Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering op 10 mei 2016

Op dinsdagavond 10 mei zal het Collectief Rivierenland voor haar leden de 1e jaarvergadering houden . Deze vindt plaats in de Oude Duikenburg in Echteld. Reserveer deze datum alvast. De agenda ontvangt U spoedig.

Link te vinden naar website waterschap-agrarisch inzicht

Over het waterschap

Het rivierengebied: gevormd door overstromingen, met eindeloos slingerende dijken en overal water. Een van de mooiste gebieden van Nederland. Maar door het vele water ook kwetsbaar. Leven met water in het algemeen, en de strijd ermee in het bijzonder, vormt al eeuwen dit gebied en bewoners. Letterlijk en figuurlijk. In de voorhoede van deze strijd staan de waterschappen. Inwoners kiezen uit hun midden bestuurders die hen vertegenwoordigen in deze eeuwenoude overheidsinstellingen. Deze instellingen zijn gevormd als noodzaak voor het leven en werken in een rivierdelta met zijn verschillende bewoners en belangen. In het rivierengebied zorgen bestuur en medewerkers van Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Zij doen dit onder andere door zorg te dragen voor dijk- en waterbeheer en het zuiveren van rioolafvalwater.

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/actueel/agrarisch-inzicht.html