Voorintekening verlengd

De datum voor de voorintekening is verlengd tot en met 3 juni 2016. Tot deze datum kunt u zich melden om in aanmerking te komen voor een beheerscontract volgens de ANLb. Ook als u uw huidige contract wilt uitbreiden of verkleinen dient u zich te melden.

Beheereenheden intekenen in perceelregistratie RVO.nl

Deelnemers die via Collectief Rivierenland deelnemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) hoeven, in tegenstelling tot SNL-a, geen betaalverzoek in te dienen met de Gecombineerde Opgave. Een correcte perceelregistratie bij RVO.nl is wel voorwaarde voor uitbetaling van de vergoeding. De verantwoording van het correct intekenen ligt bij u als deelnemer. Via deze informatie willen wij u wel zo goed mogelijk informeren hierover.