Uitnodiging ALV 10 september

Op 10 september 2018 zal Collectief Rivierenland haar Algemene Ledenvergadering houden. Leden van het collectief hebben hiervoor een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Besproken zal worden, onder andere, het financieel verslag 2017. Tevens hebben we Alex Datema, voorzitter van koepelorganisatie Boerennatuur, gevraagd om iets te vertellen over het werk van zijn organisatie.

Datum: 10 september 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Oude Duikenburg; Voorstraat 30 te Echteld

Het financieel verslag 2017 is op te vragen via info@collectiefrivierenland.nl