Afsluiten beheercontracten 2019

Afgelopen voorjaar is wederom een voorintekening georganiseerd, waarin de wensen van ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer in beeld zijn gebracht. Deze informatie heeft geleid tot een gebiedsaanvraag die in september goed gekeurd is door de provincie. We kunnen nu samen aan de slag met het opstellen van de definitieve beheercontracten.

Lees meer