Matig succes voor weidevogels in 2018

In 2016 is in een aantal weidevogelgebieden gestart met de beheermonitoring van weidevogels door middel van een Bruto Territoriaal Succes (BTS)-telling voor de grutto. Dankzij de vele vrijwilligers die het collectief ondersteunen bij het weidevogelbeheer, zijn we van 69% in 2016, naar 83% in 2017 en dit jaar zelfs naar 96% dekkende tellingen gegroeid.

Lees meer

Eerste voorjaartelling patrijs in het rivierengebied

Het Actieplan Akker- en weidevogels Gelderland is eind 2016 opgesteld. Eén van de onderdelen uit dit plan was het realiseren van maatregelen in aangewezen actiegebieden voor de patrijs. In Rivierenland was in 2016 en 2017 al gestart met het beheer voor kruidenrijke akkerranden. En dit in 2018 uitgebreid met specifieke maatregelen voor de patrijs.

Lees meer