Europees geld voor aanleg plas-dras landbouwgronden

Op 15 februari 2019 werd in de Hoenwaard (tussen Hattem en Heerde) de eerste Met de pomp kan de boer zijn land van half februari tot in mei voor een deel onder water zetten. Zo’n plasdras-perceel werkt als een magneet voor weidevogels. Provincie Gelderland subsidieerde de afgelopen 2 jaar met een vergelijkbare regeling 19 pompen. Dit is een uitwerking van het in 2016 gelanceerde Actieplan akker- en weidevogels. In het collectief rivierenland zijn afgelopen periode 19 pompen geplaatst.

Lees meer