Sterke impuls natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst 20 organisaties hebben daarvoor hun handtekening gezet, waaronder de Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland. Provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

Lees meer

Dronepiloten spotten weidevogels in alle vroegte

Voor dag en dauw staan dronepiloten Peter van Noord en Rosina Verweij aan de rand van een kruidenrijk grasland in het Ommerense Veld. Vandaag gaan ze voor één van de laatste keren van dit jaar met de drone op pad. Ze gaan de aanwezige weidevogels in het lange gras proberen in beeld te brengen, zodat de grondeigenaren de juiste maatregelen kunnen treffen om deze vogels met hun kuikens te beschermen.

Lees meer