Advies gewascodes voor 2021

Onder al uw beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie liggen bij RVO.nl. Daarbij moet ook elk bedrijfsperceel voorzien zijn van een gewascode. RVO.nl en Collectief Rivierenland hebben documenten ontwikkeld die u helpen bij het invullen van de juiste gewascodes.

Lees meer

Gratis akkermengsels voor bloemrijke akkerranden in het rivierengebied

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen in het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met onze 500 deelnemers (boeren, burgers en buitenlui) leveren wij een grote bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw kunnen we gratis mengsels voor bloemrijke akkerranden beschikbaar stellen.

Lees meer

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw in het rivierengebied

In 2019 heeft een aantal Gelderse partners het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw opgesteld en aangeboden aan de provincie Gelderland. Het plan moet individuele boeren ondersteunen in het zetten van stappen richting een meer natuurinclusieve landbouw. Het afgelopen jaar zijn deze plannen nader uitgewerkt en vertaald naar 22 uitvoeringsprojecten. Deze zijn georganiseerd binnen het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Lees meer