Agrarisch Natuurbeheer

Grasland en akkers : de kroondomeinen van de kwartelkoning

Brochure Kwartelkoning

Kruidenrijk grasland

Brochure Kruidenrijk grasland

Lastminute beheer

Flyer last minute beheer 2018

Evaluatie weidevogelbeheer 2017
We hebben een evaluatie laten opstellen van het weidevogelbeheer in 2017. Hierin is per weidevogelgebied zichtbaar wat de resultaten zijn op het gebied van dichtheid, nestsucces, kuikenoverleving en beheer. Daarnaast zijn er actiepunten en aanbevelingen benoemd.

Predatiebeheerplan weidevogelgebieden
De Gelderse collectieven hebben samen een predatiebeheerplan opgesteld voor de weidevogelgebieden. Onderdeel van het plan is een bijlage met maatregelen voor de 11 weidevogelgebieden binnen Collectief Rivierenland.