Uitnodiging: Gelderse biodiversiteitsdag

Beste natuurliefhebber,

De provincie Gelderland nodigt u van harte uit voor de Gelderse biodiversiteitsdag op vrijdag 3 november in het Huis der Provincie.

De Gelderse biodiversiteitsdag is bedoeld voor vrijwilligers en natuurbeheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn bij een natuurorganisatie, een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met iedereen, vrijwilliger of professional, die betrokken en actief is in de Gelderse natuur.

Laat je informeren en inspireren

Het programma van de biodiversiteitsdag is afwisselend en actief en biedt u lezingen, workshops en films over de bijzondere flora en fauna en het natuurbeheer in Gelderland. Ook is er de mogelijkheid om mee het veld in te gaan tijdens de excursie. Allerlei soortgroepen en Gelderse streken komen aan bod: van vogels en insecten tot vissen en zoogdieren en van het Rivierengebied en de Veluwe tot de Achterhoek.

Programma

Hier vindt u het complete programma van de Gelderse biodiversiteitsdag.

Aanmelden

Aanmelden kan via het digitale inschrijfformulier. Bij het aanmelden wordt u gevraagd een keuze te maken uit het aanbod van lezingen en workshops. Let op: om u aan te melden vragen we u om eenmalig te registreren. Na registratie kunt u altijd uw inschrijvingen inzien en aanpassen. Daarbij is het belangrijk om uw account te activeren. De activatielink vindt u na registratie in uw mailbox.

Stuur deze uitnodiging gerust door aan andere geïnteresseerden.

Eventuele vragen over de biodiversiteitsdag kunt u mailen aan Symposium_Biodiversiteit@Gelderland.nl 

Wij hopen u op 3 november te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Gert Jan de Fijter
Programmamanager Provincie Gelderland

Ruim 100.000 ha gruttogebied gemonitord in 2016

In 2016 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties in het kader van het nieuwe agrarische natuurbeheer voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In ruim een derde van de getelde gebieden was het broedsucces in 2016 met zekerheid voldoende om de gruttopopulatie in die gebieden op peil te houden. Gemiddeld over alle getelde gebieden was het broedsucces mogelijk net voldoende. Dat is de conclusie van LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten. Die cijfers komen overeen met resultaten uit broedpaartellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2016.

Lees verder

Landschapsvereniging De Ploegdriever zoekt plekje voor de patrijs

GROESBEEK – Het gaat slecht met de patrijs en de kievit, en daarom zoekt landschapsvereniging De Ploegdriever burgers en particulieren die een stukje grond willen inruimen voor deze twee soorten weidevogels. De vereniging zoekt kruidenrijke akkerranden in Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek.

Voor de kievit gaat het alleen om het gebied Bekken in Groesbeek.

Binnen een gebied van 100 hectare in die regio wil de Ploegdriever op vijf hectare de rode loper uitrollen voor de patrijs en de kievit. Dat moet ongeveer gaan op de manier waarop boeren randen van hun akkers al ruwer maakten voor andere dieren, zodat die daar verblijven. De Ploegdriever helpt daar dan bij.

,,Vaak gaat het om stukken grond waar een boer toch al niet veel mee kan, omdat ze in een onhandige hoek liggen. Die stukken zijn juist geschikt voor de patrijs’’, zegt Bart Willers van de Ploegdriever. Het aantal patrijzen gaat ook in de polder volgens hem hard achteruit.

http://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/landschapsvereniging-de-ploegdriever-zoekt-plekje-voor-de-patrijs~a4d6126d/

Vooraankondiging ALV

Op 11 september 2017 houdt Collectief Rivierenland een extra ALV. Hierin komen onder andere de financiële stukken aan bod. T.z.t. zult u als lid een uitnodiging ontvangen.