Aan de slag met natuurinclusieve landbouw in het rivierengebied

In 2019 heeft een aantal Gelderse partners het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw opgesteld en aangeboden aan de provincie Gelderland. Het plan moet individuele boeren ondersteunen in het zetten van stappen richting een meer natuurinclusieve landbouw. Het afgelopen jaar zijn deze plannen nader uitgewerkt en vertaald naar 22 uitvoeringsprojecten. Deze zijn georganiseerd binnen het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Lees meer