Actieplan Akker en Weidevogels Gelderland

Samen met LTO, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uiteraard de andere twee Gelderse collectieven, is een Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft daar een bedrag van ruim 1 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Dat geld zetten we als Gelderse collectieven deels in om extra beheer af te kunnen sluiten voor bijvoorbeeld de patrijs, de kievit en de grutto. Deels benutten we het voor de uitvoer van enkele inrichtingsmaatregelen, en tot slot om een gewenste kwaliteitsslag in het beheer te kunnen doorvoeren. Bijvoorbeeld door deelnemers agrarisch natuurbeheer nog beter te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het beheer gericht op deze doelsoorten. Het geld wordt dus direct ingezet waar het zinvol is!

https://www.gelderland.nl/1/Nieuwsoverzicht/2016/December/Extra-maatregelen-voor-akker-en-weidevogels.html