Advies gewascodes voor 2019

Onder al uw beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie liggen bij RVO.nl. Daarbij moet ook elk bedrijfsperceel voorzien zijn van een gewascode.

RVO.nl heeft een tabel opgesteld waarin u kunt zien welke gewascodes mogelijk zijn binnen het door u afgesloten beheerpakket. Deze volledige tabel kunt u downloaden vanaf onze website. Alles rondom perceelsregistratie vindt u in het artikel ‘Controle perceelsregistratie bij RVO.nl‘.

Daarnaast heeft Collectief Rivierenland bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland navraag gedaan welke gewascodes het beste gebruikt kunnen worden bij percelen met Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Ons advies is bij uw perceelregistratie de gewascodes uit het bijgevoegde document toe te voegen.

Gewascode voor graslandbeheer

We besteden daarbij specifiek aandacht aan de gewascode voor graslandbeheer binnen ANLb. Hier ontstaan nogal eens misverstanden over. Voor 2019 is er door RVO.nl een duidelijk schema gemaakt waarin te zien is welke gewascode er gebruikt moet worden.

Normaal gesproken gebruikt u voor grasland onder agrarisch natuurbeheer de gewascodes 265 (blijvend grasland), 266 (tijdelijk grasland) of 331 (natuurlijk grasland, hoofdfunctie landbouw). Deze laatste code geldt alleen als de opbrengst onder de 5 ton droge stof komt. Het grasland telt ook dan nog steeds mee voor toeslagrechten, derogatie en mestplaatsing.