Akker- en weidevogels: Resultaten in beeld

Veel agrariërs, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich in voor de bescherming van boerenlandvogels. Ondanks al hun inspanningen zijn de populaties akker- en weidevogels in Gelderland sterk afgenomen. Om dit tij te keren is in 2016 een Actieplan Akker- en Weidevogels voor Gelderland opgesteld. Vanaf 2017 zijn er in deze provincie allerlei activiteiten ontplooid voor het behoud van de weidevogel. In 2018 zijn de activiteiten voortgezet.

Lees de resultaten in het jaarbericht over 2018;  Akker-en Weidevogels: Resultaten in beeld