Beheereenheden intekenen in perceelregistratie RVO.nl

Deelnemers die via Collectief Rivierenland deelnemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) hoeven, in tegenstelling tot SNL-a, geen betaalverzoek in te dienen met de Gecombineerde Opgave. Een correcte perceelregistratie bij RVO.nl is wel voorwaarde voor uitbetaling van de vergoeding. De verantwoording van het correct intekenen ligt bij u als deelnemer. Via deze informatie willen wij u wel zo goed mogelijk informeren hierover.