Beheerpakketten en tarieven

Op deze site zijn onder de kop “gebiedsaanvraag” de actuele pakketten en tarieven voor agrarisch natuurbeheer geplaatst. Tevens is ook het controle en sanctieprotocol weergegeven.