Cursus ontwikkeling kruiden- en faunarijk grasland

Het ontwikkelen van bloemrijk grasland is niet eenvoudig, ook al ben je al jaren bezig met het verschralen door geen bemesting toe te passen en veel te hooien. Collectief Rivierenland heeft veel grasland onder de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. We constateren dat de botanisch kwaliteit in veel situaties beter kan. Daarom organiseren wij op 5 en 12 juni een cursus over het beheer en ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

Deze gratis cursus bestaat uit een dagdeel, waarin u leert welke beheermaatregelen invloed hebben op de kruidenrijkdom en hoe u kunt bepalen welke maatregelen relevant zijn voor uw eigen graslandpercelen. In veel situaties kunnen aanpassingen in het beheer zorgen voor bloemrijke graspercelen, die daardoor veel aantrekkelijker voor insecten en vogels zijn. De cursus zal bestaan uit een informatieve presentatie met aansluitend een veldbezoek.

Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor deelnemers aan het ANLb met de pakket 5 Kruidenrijk grasland en pakket 13 Botanisch waardevol grasland. Ook agrariërs met belangstelling in de ontwikkeling van kruidenrijk grasland zijn hiervoor uitgenodigd. 

 Cursusdata 

  • Woensdagmiddag 5 juni, regio Zoelen (grasland op klei) 
  • Woensdagmiddag 12 juni, regio Arnhem (grasland op zand) 
  • Bijeenkomsten zijn van 12.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur. 

Aanmelden 

Meld u nu aan en stuur een mail naar: info@collectiefrivierenland.nl met daarin: 

  • Uw naam 
  • Woonplaats 
  • KvK nummer * 
  • Cursusdatum waarop u wil deelnemen 

 Na opgave ontvangt u nadere informatie via de mail. 

 * We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër bent. Om aanspraak te mogen maken op de benodigde subsidie voor deze cursussen, moet Collectief Rivierenland laten zien dat er minimaal 10 agrariërs aan elke bijeenkomst hebben deelgenomen.  

Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt door provinciale POP3-subsidie: