Deelnemers gezocht voor gebruikersgroep akkerbeheer 

Collectief Rivierenland heeft vele hectares akker(randen) in beheer ten behoeve voor akkervogels zoals de patrijs. Specifiek voor akker(randen)beheer willen we graag een gebruikersgroep starten.   

Akkerbeheer is een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer. We willen graag gezamenlijk tot betere maatregelen komen die zowel bijdragen aan meer draagvlak voor deelname aan het beheer, als het verbeteren van de natuurresultaten.   

Het doel van het opstarten van de gebruikersgroep is samen met deelnemers ervaringen uitwisselen en tot betere beheermaatregelen komen. In de bijeenkomsten kunnen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals de samenstelling van de akkermengsels en methoden voor onkruidbeheersing. De gebruikersgroep kan door de jaren heen of per thema van samenstelling verschillen.   

  Wat zoeken we? 

We zijn op zoek naar 5 of 6 deelnemers, die akker(randen) beheer toepassen. Dit kunnen bijvoorbeeld biologische akkerbouwers en/of melkveehouders zijn met een flink aandeel akker(randen)beheer op hun bedrijf. Ondernemers die in oktober of november tijd hebben en willen deelnemen aan deze gebruikersgroep en hun expertise willen delen rondom het hoofdonderwerp onkruidbeheersing. 

Wat bieden we? 

De kans om direct invloed uit te oefenen op de beheerafspraken voor akkerbeheer. 

Meer informatie 

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@collectiefrivierenland.nl.