Eerste ervaringen uit project Natuurinclusief Betuws Boeren

Vierentwintig agrarische ondernemers in de Betuwe en Land van Maas & Waal zijn begin 2020 gestart met de toepassing van natuurinclusieve landbouw. De deelnemers uit de fruiteelt, boomteelt, akkerbouw en melkveehouderij vertellen in een video welke maatregelen ze hebben toegepast op hun bedrijf en wisselen deze kennis sectorbreed uit.  

Lees meer