Eerste voorjaartelling patrijs in het rivierengebied

Het Actieplan Akker- en weidevogels Gelderland is eind 2016 opgesteld. Eén van de onderdelen uit dit plan was het realiseren van maatregelen in aangewezen actiegebieden voor de patrijs. In Rivierenland was in 2016 en 2017 al gestart met het beheer voor kruidenrijke akkerranden. En dit in 2018 uitgebreid met specifieke maatregelen voor de patrijs.

Lees meer