Gratis akkermengsels voor bloemrijke akkerranden in het rivierengebied

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen in het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met onze 500 deelnemers (boeren, burgers en buitenlui) leveren wij een grote bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw kunnen we gratis mengsels voor bloemrijke akkerranden beschikbaar stellen.

In 2021 en 2022 willen wij samen met de boeren in het rivierengebied 30 tot 40 kilometer aan bloemrijke akkerranden aanleggen. Deze akkerranden zijn 3 meter breed en leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleurig beeld en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector.

In het kader van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland kunnen wij gratis akkermengsels aanbieden aan boeren die bloemrijke randen willen inzaaien op hun bedrijf. Aan dit project zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden, anders dan dat u deze mengsels op uw eigen bedrijf gebruikt om akkerranden van 3 meter breed aan te leggen.

Wilt u ook meedoen?

Lees dan deze flyer. Hierin vindt u alle informatie over het project en hoe u zich kunt aanmelden. U kunt zich aanmelden voor dit project tot vrijdag 19 maart.