Jaarbericht 2018 Collectief Rivierenland

In de eerste twee jaar van het vernieuwde subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) lag de nadruk op het juist uitvoeren van de regeling. In 2018 was er voor het eerst ruimte voor meer communicatie en opleiding. Zo zijn er  vrijwilligers opgeleid voor het uitvoeren van patrijzentellingen. Met de weidevogelvrijwilligers en ANV-coördinatoren zijn gesprekken gevoerd over welke maatregelen nodig zijn om de resultaten voor het weidevogelbeheer verder te verbeteren. Daarnaast ontvingen alle deelnemers drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Meer weten over de alle resultaten en activiteiten? Download en lees hier het jaarbericht 2018 Collectief Rivierenland