Samen kansen zoeken voor de patrijs in rivierenland

Afgelopen periode hebben we samen met de vrijwillige patrijzentellers, de veldcoördinatoren, de regiocoördinator en Stichting Landschap Gelderland de resultaten van de patrijzentellingen van dit voorjaar op een rij gezet. In de getelde gebieden was de patrijzenstand redelijk stabiel gebleven met een positieve uitschieter naar boven. Daarnaast zijn de focusgebieden voor de patrijs in kaart gebracht.  

De algemene indruk is dat de patrijzenstand redelijk stabiel is gebleven in de getelde gebieden, met een positieve uitzondering in het gebied Wijchen-Batenburg. Hier zijn fors meer territoria van de patrijs geteld. In 2020 tellen we 48 paartjes, terwijl we in 2019 uitkwamen op 38 paartjes. De goede samenwerking tussen vrijwilligers, grondeigenaren en jagers hebben in dit gebied tot een optimaal resultaat voor de patrijs geleid.

Daarnaast zijn er dit voorjaar in rivierenland nieuwe patrijzentellers opgeleid voor de regio Maas en Waal. Deze groep heeft in 18 nieuwe telgebieden 24 territoria van de patrijs geteld. Een mooi resultaat voor deze regio.

Cursus patrijzen tellen in het Land van Maas en Waal

Concentreren op focusgebieden

Naast het evalueren van de resultaten heeft Stichting Landschap Gelderland de focusgebieden voor de patrijs verder uitgewerkt. Deze gebieden zijn samen met de veldcoördinatoren bepaald. Het uitgangspunt bij het vaststellen van een gebied is dat je investeert in een gebied waar de patrijs nog veel voorkomt. En dat je vanuit daar verder bouwt aan het vergroten van de populatie. Het streven hierbij is om het ANLb-budget voor deze soort in het rivierengebied zo optimaal mogelijk in te zetten. Bij het aanwijzen van deze gebieden is rekening gehouden met het aantal aanwezige patrijzenpaartjes en is gekeken waar binnen het huidige landschap en grondgebruik nog kansen liggen voor de toekomst.

Meer informatie

Rapport: Beheerevaluatie patrijzen monitoring 2019