Meld op tijd uitgevoerd landschapsonderhoud  

Als u in uw beheercontract afspraken heeft gemaakt over beheer van landschapselementen, dan is het voor een correcte uitbetaling van de vergoeding van belang dat u de uitgevoerde werkzaamheden binnen een week bij ons meldt.   

Beheerpakketten met meldingsplicht  

De meeste landschapspakketten kennen een meldingsplicht. Het gaat daarbij om de volgende pakketten en werkzaamheden:   

  •  9   Poel: schonen en/of maaien   
  • 10 Natuurvriendelijke oever: schonen en/of maaien
  • 20 Hakhoutbeheer (elzensingels of houtsingels): snoeien, knotten en/of afzetten
  • 21 Beheer van bomenrijen (knotbomen): snoeien en/of knotten
  • 22b Knip- en scheerheg (beheer elke 2 á 3 jaar): snoeien  
  • 23 Struweelhaag: snoeien en/of afzetten  
  • 24 Struweelrand: snoeien en/of maaien  
  • 26 Boomgaard: snoeien
  • 27 Hakhoutbosje: snoeien en/of afzetten
  • 29 Bosje: snoeien en/of afzetten

Ook wanneer u begin dit jaar in de periode januari tot maart onderhoud heeft verricht aan landschapselementen waarvoor u een beheercontract ANLb heeft, vragen wij u dat alsnog bij de coördinator van de ANV in uw omgeving te melden. De contactgegevens vindt u op de website.   

Tijdig melden zorgt voor vlotte uitbetaling

Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is ingediend. Op tijd melden is niet alleen in belang voor het collectief, maar ook voor u als deelnemers. Geen of te late meldingen zorgen voor vertraging op de uitbetaling door RVO aan het collectief over de uitgevoerde werkzaamheden in 2018. RVO kan ook besluiten een lager bedrag aan ons uit te betalen, dat weer van invloed is op onze mogelijkheden u volledig uit te betalen voor het uitgevoerde beheer.  

In het verleden was nog beheersubsidie mogelijk voor de instandhouding van landschapselementen, dit is niet langer het geval. In uw beheerpakket kunt u nalezen hoe vaak u uw landschapselementen moet onderhouden in de periode tot en met 2021. We hopen dit najaar/ winter veel meldingen van uitgevoerd landschapsbeheer te ontvangen.  

Uitgevoerd onderhoud melden via formulier   

Het eenvoudigst is om gebruik te maken van het formulier op de website. Daarin geeft u aan om welke beheereenheid het gaat, welke oppervlakte daarvan is onderhouden en op welke datum de werkzaamheden zijn afgerond. In uw beheercontract kunt u alle specifieke informatie terugvinden.  Na invullen kunt u het formulier sturen naar de coördinator van de agrarische natuurvereniging in uw omgeving. De contactgegevens vindt u op de website.