Natter maken van grasland

In 2017 gaat de Provincie  inrichtingsmaatregelen financieren, zoals het natter maken van grasland met plassen en drasrijke delen waar weidevogels veiligheid én voedsel vinden. De ANV’s van ons collectief zijn reeds actief met het creëren van plas dras gebieden. De veldcoördinatoren hebben boeren bereid gevonden delen van hun grasland natter te maken. Hiervoor worden aarden wallen aangelegd en  pompen geplaatst. Laat de weidevogels maar komen.