Nieuwe aaanvraag agrarisch natuurbeheer voor beheerjaar 2021

Het Collectief Rivierenland heeft voor ongeveer 560 hectare aanvullend agrarisch natuur-  en landschapsbeheer (ANLb) voor de beheerjaren 2021 en 2022 ingediend bij de provincie Gelderland. Daarmee komt ons totale beheer de komende jaren uit op ongeveer 2.600 hectare.

Lees meer