Nieuwe impulsen voor weidevogelbeheer

Met alle betrokken partijen heeft in september de evaluatie rondom de resultaten van de weidevogelbescherming en -beheer plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar de uitkomstresultaten van legsels en de resultaten van de BTS (Bruto Territoriaal Succes)-telling van de grutto in de 11 weidevogelgebieden binnen Collectief Rivierenland.

In alle gebieden zijn vrijwilligers actief en registreren zij gegevens voor het collectief. Hierbij worden ze door Stichting Landschap Gelderland ondersteund. Helaas vielen dit jaar de resultaten tegen. Het jaar 2020 is een moeilijk jaar geweest voor de weidevogels. Het was droog, de predatiedruk was hoog en de vogels en kuikens hadden moeite om voedsel te vinden. Gelukkig konden de weidevogels in het rivierengebied profiteren van de diverse plas-draspercelen die door het collectief en de grondeigenaren zijn gerealiseerd.

Plas-dras Leuvense Veld. Beeld gemaakt met een drone

Momenteel zijn we bezig het beheer in de weidevogelgebieden te optimaliseren. Dit doen we als collectief door in gesprek te gaan met diverse bestaande deelnemers en potentiƫle nieuwe deelnemers. Dit levert een positieve impuls op voor het beheer. Ook hebben we positieve ervaringen met de inzet van de weidevogeldrone afgelopen seizoen. Collectief Rivierenland heeft 2 drones en 7 opgeleide dronepiloten. Er is dit jaar veel gevlogen en hierdoor zijn diverse nesten en kuikens opgespoord en beschermd.

Weidevogeldrone in de Duivense Broek

Meer informatie

Rapport: Beheerevaluatie 2019 weidevogelbeheer Rivierenland