Nieuwe plasdraspercelen in het rivierengebied

Ook dit jaar hebben weer meer agrariërs plasdraspercelen aangelegd. Met deze maatregel en andere beheermaatregelen zetten wij ons samen in voor het verdere behoud van de weidevogels. Zo zijn er in de gebieden van De Capreton en VANL Tieler- en Culemborgerwaarden in februari nieuwe plasdraspercelen aangelegd.

Voor een goed weidevogelgebied is het van belang dat we eind 2021 ongeveer 0,5 tot 1% van de oppervlakte onder ANLb als plasdras beheren. De natte percelen zorgen voor veel voedsel voor de weidevogels. Dat komt doordat wormen en emelten bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld komen en daardoor beter bereikbaar zijn voor de weidevogels.  

We zijn trots dat we voor sommige weidevogelgebieden nu al aan deze kwaliteitsnorm voldoen. Voor de andere gebieden hopen we dit samen met u nog te realiseren in 2020 en 2021. Hierdoor vergroten we d ekans dat we het weidevogelbeheer daar ook in de jaren na 2021 kunnen voortzetten.   

Aanleg nieuwe plasdras