Maatwerkadviezen voor weidevogelbeheer

De afgelopen maanden hebben de veldcoördinatoren samen met weidevogeldeskundige Karen Hinkamp van Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij 43 boeren maatwerkadviezen voor weidebeheer opgesteld. Samen met de boer is gekeken wat er in de toekomst mogelijk is op het gebied van weidevogelbeheer op zijn percelen. 

Lees meer

Controleer uw perceelsregistratie

Het is belangrijk dat u voor 1 mei 2021  uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier” van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Let hierbij op of er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer ligt en of u de juiste gewascode heeft ingevoerd voor uw bedrijfsperceel.

Lees meer

Advies gewascodes voor 2021

Onder al uw beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie liggen bij RVO.nl. Daarbij moet ook elk bedrijfsperceel voorzien zijn van een gewascode. RVO.nl en Collectief Rivierenland hebben documenten ontwikkeld die u helpen bij het invullen van de juiste gewascodes.

Lees meer

Gratis akkermengsels voor bloemrijke akkerranden in het rivierengebied

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen in het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met onze 500 deelnemers (boeren, burgers en buitenlui) leveren wij een grote bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw kunnen we gratis mengsels voor bloemrijke akkerranden beschikbaar stellen.

Lees meer

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw in het rivierengebied

In 2019 heeft een aantal Gelderse partners het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw opgesteld en aangeboden aan de provincie Gelderland. Het plan moet individuele boeren ondersteunen in het zetten van stappen richting een meer natuurinclusieve landbouw. Het afgelopen jaar zijn deze plannen nader uitgewerkt en vertaald naar 22 uitvoeringsprojecten. Deze zijn georganiseerd binnen het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Lees meer 

Klaar maken plasdras-percelen voor komend weidevogelseizoen

Het werkgebied van Collectief Rivierenland kent 10 weidevogelgebieden. In deze gebieden zijn plas-draspercelen erg belangrijk. Begin dit jaar zijn deze percelen door de boeren, medewerkers en vrijwilligers van de agrarische natuurvereniging klaargemaakt. Vanaf half februari staat er overal een laagje water. Deze tijdelijke plasdras heeft een grote aantrekkingskracht op weidevogels.

Lees meer

Patrijzen vallen goed op in de sneeuw

Patrijzen zijn nu goed te zien in de sneeuw. Dat is goed nieuws voor de patrijzentellers, maar de patrijzen zelf hebben het daarentegen erg zwaar. Door het sneeuwdek hebben de patrijzen moeite om aan voldoende voedsel, zoals blaadjes, kruiden en zaden te komen.

Lees meer