Controle perceelsregistratie bij RVO.nl

Het is belangrijk dat u voor 1 mei uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier” van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Let hierbij op of er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer ligt en of u de juiste gewascode heeft ingevoerd voor uw bedrijfsperceel.

Lees meer

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Landbouw-, natuur-en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Het Actieplan, dat de organisaties hiervoor hebben opgesteld, is 11 maart j.l. aangeboden aan de politieke partijen van Gelderland. Het Collectief Rivierenland gaat deelnemen aan het actieplan. 

Lees meer

Akker- en weidevogels: Resultaten in beeld

Veel agrariërs, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich in voor de bescherming van boerenlandvogels. Ondanks al hun inspanningen zijn de populaties akker- en weidevogels in Gelderland sterk afgenomen. Om dit tij te keren is in 2016 een Actieplan Akker- en Weidevogels voor Gelderland opgesteld. Vanaf 2017 zijn er in deze provincie allerlei activiteiten ontplooid voor het behoud van de weidevogel. In 2018 zijn de activiteiten voortgezet.

Lees de resultaten in het jaarbericht over 2018;  Akker-en Weidevogels: Resultaten in beeld

Collectief Rivierenland zoekt nieuwe regio-coördinator

Collectief Rivierenland speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van het Agrarisch  Natuur en Landschapsbeheer in het rivierenland.  Deze coöperatie, die bestaat uit zes agrarische natuurverenigingen,  zoekt een enthousiaste regio-coördinator die dit proces in goede banen kan leiden. Alle informatie over deze functie is te vinden in onderstaande vacature. Reageren kan tot 5 april!

Ga hier direct naar de volledige vacature

Jaarbericht 2018 Collectief Rivierenland

In de eerste twee jaar van het vernieuwde subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) lag de nadruk op het juist uitvoeren van de regeling. In 2018 was er voor het eerst ruimte voor meer communicatie en opleiding. Zo zijn er  vrijwilligers opgeleid voor het uitvoeren van patrijzentellingen. Met de weidevogelvrijwilligers en ANV-coördinatoren zijn gesprekken gevoerd over welke maatregelen nodig zijn om de resultaten voor het weidevogelbeheer verder te verbeteren. Daarnaast ontvingen alle deelnemers drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Meer weten over de alle resultaten en activiteiten? Download en lees hier het jaarbericht 2018 Collectief Rivierenland

 

BoerenNatuurdag – Blik vooruit

Op 15 maart organiseert BoerenNatuur hun jaarlijks themadag in de Schakel in Nijkerk. Deze dag is speciaal voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met agrarisch natuurbeheer. Het thema van de dag is ”Blik vooruit”.  

Meer informatie

De BoerenNatuurdag biedt een gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties georganiseerd voor en door collectieven. Daarnaast is er voldoende ruimte voor discussie en kennisuitwisseling.  Koop nu uw kaarten voor de BoerenNatuurdag 2019.

Bekijk hier het programma: Programma BoerenNatuurdag Blik vooruit! en het volledige overzicht van workshop en infostands: BoerenNatuurdag-workshops-infostands-vragenspreekuur.

 

Europees geld voor aanleg plas-dras landbouwgronden

Op 15 februari 2019 werd in de Hoenwaard (tussen Hattem en Heerde) de eerste Met de pomp kan de boer zijn land van half februari tot in mei voor een deel onder water zetten. Zo’n plasdras-perceel werkt als een magneet voor weidevogels. Provincie Gelderland subsidieerde de afgelopen 2 jaar met een vergelijkbare regeling 19 pompen. Dit is een uitwerking van het in 2016 gelanceerde Actieplan akker- en weidevogels. In het collectief rivierenland zijn afgelopen periode 19 pompen geplaatst.

Lees meer