Uitnodiging ALV 10 september

Op 10 september 2018 zal Collectief Rivierenland haar Algemene Ledenvergadering houden. Leden van het collectief hebben hiervoor een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Besproken zal worden, onder andere, het financieel verslag 2017. Tevens hebben we Alex Datema, voorzitter van koepelorganisatie Boerennatuur, gevraagd om iets te vertellen over het werk van zijn organisatie.

Datum: 10 september 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Oude Duikenburg; Voorstraat 30 te Echteld

Het financieel verslag 2017 is op te vragen via info@collectiefrivierenland.nl 

Perceelregistratie bijwerken voor 1 mei 2018

Onder al uw beheer (dus ook landschap) moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie bij mijn.rvo.nl liggen. Uw perceelregistratie moet precies overeenkomen met de intekening volgens uw ANLb beheercontract met Collectief Rivierenland. Wanneer dat niet het geval is, bestaat de kans dat RVO.nl het collectief kort bij de uitbetaling en wij u vervolgens geen (volledige) beheervergoeding kunnen uitbetalen.

Lees verder

Uitbetaling vergoedingen beheerjaar 2017

We zijn dit jaar erg tevreden hoe het betaalproces is verlopen. Vorig jaar betrof het de eerste betalingsronde en waren er landelijk veel opstartproblemen, voor zowel RVO.nl als collectieven. Dit jaar heeft RVO.nl ons tijdig en conform afspraak in februari uitbetaald. En op onze beurt hebben wij inmiddels ook alle deelnemers uitbetaald die in 2017 beheer via Collectief Rivierenland hadden.

Lees verder

Overweldigens animo voor patrijzen tellen!

De patrijs is een typische boerenlandvogel die zich graag ophoudt op akkers in het kleinschalig agrarisch landschap, evenals op slootranden, wegbermen en houtwallen. De aantallen patrijzen nemen sterk af waardoor de soort in grote delen van Nederland, en helaas ook in Gelderland, een bijzonderheid is geworden. De Gelderse agrarische collectieven en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben de handen ineengeslagen om het tij te keren.

Lees verder

Resultaat van Akker- en Weidevogelbeheer 2017 gebundeld

Veel agrariërs, agrarische natuurverenigingen, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich in voor boerenlandvogels. Ondanks al hun inspanningen zijn de populaties akker- en weidevogels in Gelderland, net als in de rest van Nederland,  afgenomen. Om dit tij te keren is in 2016 een Actieplan Akker- en Weidevogels voor Gelderland opgesteld, die in 2017 onder de naam ‘Werk in uitvoering’ daadwerkelijk tot nieuwe initiatieven heeft geleid. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een jaarbericht.

PatrijsDoel van dit plan is om een extra impuls te geven aan het akker- en weidevogelbeheer, waarbij de focus ligt op kritische weidevogels, zoals de kievit en de patrijs. Dit plan is in 2017 van start gegaan. Het is in een initiatief van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en LTO Noord. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie agrarische collectieven de VALA, Rivierenland en de Veluwe ondersteunen dit plan. Dit heeft in 2017 geleid tot een tal van nieuwe initiatieven ter bescherming van boerenlandvogels.

Zo hebben veel  vrijwilligers en medewerkers van de agrarische collectieven deelgenomen aan diverse cursussen en is er  een flyer ontwikkeld met informatie over last-minute beheer. In het veld is aandacht geweest voor plasdras percelen. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de aanleg van maar liefst 18,5 hectare aan extra plasdras in 2017.

Jaarbericht downloaden

Meer informatie en resultaten zijn te vinden in het jaarbericht over 2017: “Akker- en weidevogels: Werk in uitvoering’’. Download het hier het jaarbericht.