Jaarbericht 2019 Collectief Rivierenland staat online

Het jaar 2019 ging wat moeizaam van start. Zo kregen we in het voorjaar de plasdraspercelen niet goed nat als gevolg van de droogte in 2018. Ook hadden we te maken met een onverwachte korting van RVO.nl. Ondanks deze valse start liep de rest van jaar voorspoedig. Met succes hebben we nieuwe medewerkers geworven, mooie resultaten van de patrijzentellingen geboekt en goedbezochte kennisbijeenkomsten georganiseerd.

Meer weten over de alle resultaten en activiteiten in 2019? Lees het in het nieuwe jaarbericht 2019 van Collectief Rivierenland.

Boeren vrijwilligers zetten zich succesvol in voor de patrijs

De afgelopen vier jaar hebben Gelderse boeren en particulieren akkerranden met granen en kruiden aangelegd om patrijzen te helpen. Vrijwilligers hebben patrijzen geteld om te kijken of die maatregelen effect hebben. Uit onderzoek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de agrarische collectieven VALA en Rivierenland blijkt dat in bijna alle gebieden de patrijzen zijn toegenomen. Lees meer

Patrijzentellers gezocht in regio Maas en Waal

Boerenlandvogels hebben het moeilijk, waaronder de patrijs. Er zijn afgelopen jaren verschillende maatregelen in het veld getroffen voor deze vogels. Nu is de vraag wat is het effect hiervan. Om dit in beeld te krijgen gaan we dit voorjaar de patrijs in het veld tellen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Collectief Rivierenland organiseren op 12 februari een cursus voor vrijwilligers om patrijzen te leren tellen.

Lees meer over deze cursus en meld je aan!