Nieuwe impulsen voor weidevogelbeheer

Met alle betrokken partijen heeft in september de evaluatie rondom de resultaten van de weidevogelbescherming en -beheer plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar de uitkomstresultaten van legsels en de resultaten van de BTS (Bruto Territoriaal Succes)-telling van de grutto in de 11 weidevogelgebieden binnen Collectief Rivierenland.

Lees meer

Samen kansen zoeken voor patrijs in rivierenland

Afgelopen periode hebben we samen met de vrijwillige patrijzentellers, de veldcoördinatoren, de regiocoördinator en Stichting Landschap Gelderland de resultaten van de patrijzentellingen van dit voorjaar op een rij gezet. In de getelde gebieden was de patrijzenstand redelijk stabiel gebleven met een positieve uitschieter naar boven. Daarnaast zijn de focusgebieden voor de patrijs in kaart gebracht.  

Lees meer

Enthousiaste vrijwilligers tellen met plezier de patrijzen

De enthousiaste patrijzentellers Henk Klaassen en Harry Gasseling raken niet uitgepraat over hun passie; het zoeken naar patrijzen. Nadat ze twintig jaar actief aan weidevogelbeheer hadden gedaan vonden ze een nieuwe uitdaging in het tellen van patrijzen. Samen hebben ze de functie van coördinator patrijzen in Groesbeek opgepakt en leveren hier als vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het in kaart brengen van de patrijzenstand rondom Groesbeek.

Lees hier het volledige artikel

Op zoek naar de grote modderkruiper

Afbeelding bewerken

Eind september zijn we als veldcoördinatoren op zoek gegaan naar de grote modderkruiper. Onder leiding van Rémon ter Harmsel van RAVON en ecoloog Henk van Ziel gingen we op pad. Het doel van deze excursie was om te kijken hoe we de grote modderkruiper en andere doelsoorten kunnen helpen door de juiste inzet van agrarisch natuurbeheer en aangepast waterbeheer.

Lees hier het volledige artikel

Annulering kennisbijeenkomsten bodemverbetering

Voor de komende drie weken hebben wij als collectief een tweetal kennisbijeenkomsten bodemverbetering gepland. Deze bijeenkomsten op 2 en 9 oktober moeten wij helaas annuleren.

Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag is met klem gevraagd om alle contacten en bijeenkomsten zo veel mogelijk te beperken. Aangezien deze cursus wel leerzaam maar niet ‘strikt noodzakelijk’ is, nemen wij als collectief onze verantwoordelijkheid en annuleren wij deze twee bijeenkomsten.

Het is nog niet bekend of deze bijeenkomsten op een ander moment worden ingehaald. Wij volgen hierin de aanbevelingen vanuit het ministerie en zullen u hierover t.z.t. nader informeren.

Praktijkcursussen graslandbeheer in september

Het Collectief Rivierenland heeft in samenwerking met de VALA (Vereniging Agrarische Landschap Achterhoek) praktijkcursussen over graslandbeheer georganiseerd. Op drie verschillende locaties in het rivierenland van Gelderland hebben we met de deelnemers verschillende aspecten van het graslandbeheer besproken en in het veld bekeken.

Lees hier het volledige artikel