Uitnodiging ALV 10 september

Op 10 september 2018 zal Collectief Rivierenland haar Algemene Ledenvergadering houden. Leden van het collectief hebben hiervoor een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Besproken zal worden, onder andere, het financieel verslag 2017. Tevens hebben we Alex Datema, voorzitter van koepelorganisatie Boerennatuur, gevraagd om iets te vertellen over het werk van zijn organisatie.

Datum: 10 september 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Oude Duikenburg; Voorstraat 30 te Echteld

Het financieel verslag 2017 is op te vragen via info@collectiefrivierenland.nl 

Perceelregistratie bijwerken voor 1 mei 2018

Onder al uw beheer (dus ook landschap) moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie bij mijn.rvo.nl liggen. Uw perceelregistratie moet precies overeenkomen met de intekening volgens uw ANLb beheercontract met Collectief Rivierenland. Wanneer dat niet het geval is, bestaat de kans dat RVO.nl het collectief kort bij de uitbetaling en wij u vervolgens geen (volledige) beheervergoeding kunnen uitbetalen.

Lees verder

Uitbetaling vergoedingen beheerjaar 2017

We zijn dit jaar erg tevreden hoe het betaalproces is verlopen. Vorig jaar betrof het de eerste betalingsronde en waren er landelijk veel opstartproblemen, voor zowel RVO.nl als collectieven. Dit jaar heeft RVO.nl ons tijdig en conform afspraak in februari uitbetaald. En op onze beurt hebben wij inmiddels ook alle deelnemers uitbetaald die in 2017 beheer via Collectief Rivierenland hadden.

Lees verder

Overweldigens animo voor patrijzen tellen!

De patrijs is een typische boerenlandvogel die zich graag ophoudt op akkers in het kleinschalig agrarisch landschap, evenals op slootranden, wegbermen en houtwallen. De aantallen patrijzen nemen sterk af waardoor de soort in grote delen van Nederland, en helaas ook in Gelderland, een bijzonderheid is geworden. De Gelderse agrarische collectieven en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben de handen ineengeslagen om het tij te keren.

Lees verder