BoerenNatuurdag – Blik vooruit

Op 15 maart organiseert BoerenNatuur hun jaarlijks themadag in de Schakel in Nijkerk. Deze dag is speciaal voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met agrarisch natuurbeheer. Het thema van de dag is ”Blik vooruit”.  

Meer informatie

De BoerenNatuurdag biedt een gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties georganiseerd voor en door collectieven. Daarnaast is er voldoende ruimte voor discussie en kennisuitwisseling.  Koop nu uw kaarten voor de BoerenNatuurdag 2019.

Bekijk hier het programma: Programma BoerenNatuurdag Blik vooruit! en het volledige overzicht van workshop en infostands: BoerenNatuurdag-workshops-infostands-vragenspreekuur.

 

Europees geld voor aanleg plas-dras landbouwgronden

Op 15 februari 2019 werd in de Hoenwaard (tussen Hattem en Heerde) de eerste Met de pomp kan de boer zijn land van half februari tot in mei voor een deel onder water zetten. Zo’n plasdras-perceel werkt als een magneet voor weidevogels. Provincie Gelderland subsidieerde de afgelopen 2 jaar met een vergelijkbare regeling 19 pompen. Dit is een uitwerking van het in 2016 gelanceerde Actieplan akker- en weidevogels. In het collectief rivierenland zijn afgelopen periode 19 pompen geplaatst.

Lees meer

Matig succes voor weidevogels in 2018

In 2016 is in een aantal weidevogelgebieden gestart met de beheermonitoring van weidevogels door middel van een Bruto Territoriaal Succes (BTS)-telling voor de grutto. Dankzij de vele vrijwilligers die het collectief ondersteunen bij het weidevogelbeheer, zijn we van 69% in 2016, naar 83% in 2017 en dit jaar zelfs naar 96% dekkende tellingen gegroeid.

Lees meer

Eerste voorjaartelling patrijs in het rivierengebied

Het Actieplan Akker- en weidevogels Gelderland is eind 2016 opgesteld. Eén van de onderdelen uit dit plan was het realiseren van maatregelen in aangewezen actiegebieden voor de patrijs. In Rivierenland was in 2016 en 2017 al gestart met het beheer voor kruidenrijke akkerranden. En dit in 2018 uitgebreid met specifieke maatregelen voor de patrijs.

Lees meer

Afsluiten beheercontracten 2019

Afgelopen voorjaar is wederom een voorintekening georganiseerd, waarin de wensen van ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer in beeld zijn gebracht. Deze informatie heeft geleid tot een gebiedsaanvraag die in september goed gekeurd is door de provincie. We kunnen nu samen aan de slag met het opstellen van de definitieve beheercontracten.

Lees meer