Praktijkcursussen graslandbeheer in september

Het Collectief Rivierenland heeft in samenwerking met de VALA (Vereniging Agrarische Landschap Achterhoek) praktijkcursussen over graslandbeheer georganiseerd. Op drie verschillende locaties in het rivierenland van Gelderland hebben we met de deelnemers verschillende aspecten van het graslandbeheer besproken en in het veld bekeken.

Lees hier het volledige artikel

Sterke impuls natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst 20 organisaties hebben daarvoor hun handtekening gezet, waaronder de Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland. Provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

Lees meer

Dronepiloten spotten weidevogels in alle vroegte

Voor dag en dauw staan dronepiloten Peter van Noord en Rosina Verweij aan de rand van een kruidenrijk grasland in het Ommerense Veld. Vandaag gaan ze voor één van de laatste keren van dit jaar met de drone op pad. Ze gaan de aanwezige weidevogels in het lange gras proberen in beeld te brengen, zodat de grondeigenaren de juiste maatregelen kunnen treffen om deze vogels met hun kuikens te beschermen.

Lees meer

Controleer uw perceelsregistratie

Het is belangrijk dat u voor 1 mei 2020  uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier” van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Let hierbij op of er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer ligt en of u de juiste gewascode heeft ingevoerd voor uw bedrijfsperceel.

Lees meer

Advies gewascodes voor 2020

Onder al uw beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie liggen bij RVO.nl. Daarbij moet ook elk bedrijfsperceel voorzien zijn van een gewascode. RVO.nl en Collectief Rivierenland hebben documenten ontwikkeld die u helpen bij het invullen van de juiste gewascodes.

Lees meer

Jaarbericht 2019 Collectief Rivierenland staat online

Het jaar 2019 ging wat moeizaam van start. Zo kregen we in het voorjaar de plasdraspercelen niet goed nat als gevolg van de droogte in 2018. Ook hadden we te maken met een onverwachte korting van RVO.nl. Ondanks deze valse start liep de rest van jaar voorspoedig. Met succes hebben we nieuwe medewerkers geworven, mooie resultaten van de patrijzentellingen geboekt en goedbezochte kennisbijeenkomsten georganiseerd.

Meer weten over de alle resultaten en activiteiten in 2019? Lees het in het nieuwe jaarbericht 2019 van Collectief Rivierenland.