Nieuwe plasdraspercelen in het rivierengebied

Ook dit jaar hebben weer meer agrariërs plasdraspercelen aangelegd. Met deze maatregel en andere beheermaatregelen zetten wij ons samen in voor het verdere behoud van de weidevogels. Zo zijn er in de gebieden van De Capreton en VANL Tieler- en Culemborgerwaarden in februari nieuwe plasdraspercelen aangelegd.

Lees meer

Controle perceelsregistratie bij RVO.nl

Het is belangrijk dat u voor 1 mei uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier” van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Let hierbij op of er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer ligt en of u de juiste gewascode heeft ingevoerd voor uw bedrijfsperceel.

Lees meer

Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Landbouw-, natuur-en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Het Actieplan, dat de organisaties hiervoor hebben opgesteld, is 11 maart j.l. aangeboden aan de politieke partijen van Gelderland. Het Collectief Rivierenland gaat deelnemen aan het actieplan. 

Lees meer

Akker- en weidevogels: Resultaten in beeld

Veel agrariërs, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich in voor de bescherming van boerenlandvogels. Ondanks al hun inspanningen zijn de populaties akker- en weidevogels in Gelderland sterk afgenomen. Om dit tij te keren is in 2016 een Actieplan Akker- en Weidevogels voor Gelderland opgesteld. Vanaf 2017 zijn er in deze provincie allerlei activiteiten ontplooid voor het behoud van de weidevogel. In 2018 zijn de activiteiten voortgezet.

Lees de resultaten in het jaarbericht over 2018;  Akker-en Weidevogels: Resultaten in beeld