Afsluiten beheercontracten 2019

Afgelopen voorjaar is wederom een voorintekening georganiseerd, waarin de wensen van ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer in beeld zijn gebracht. Deze informatie heeft geleid tot een gebiedsaanvraag die in september goed gekeurd is door de provincie. We kunnen nu samen aan de slag met het opstellen van de definitieve beheercontracten.

Lees meer

Uitnodiging ALV 10 september

Op 10 september 2018 zal Collectief Rivierenland haar Algemene Ledenvergadering houden. Leden van het collectief hebben hiervoor een uitnodiging per e-mail ontvangen.

Besproken zal worden, onder andere, het financieel verslag 2017. Tevens hebben we Alex Datema, voorzitter van koepelorganisatie Boerennatuur, gevraagd om iets te vertellen over het werk van zijn organisatie.

Datum: 10 september 2018
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Oude Duikenburg; Voorstraat 30 te Echteld

Het financieel verslag 2017 is op te vragen via info@collectiefrivierenland.nl 

Perceelregistratie bijwerken voor 1 mei 2018

Onder al uw beheer (dus ook landschap) moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie bij mijn.rvo.nl liggen. Uw perceelregistratie moet precies overeenkomen met de intekening volgens uw ANLb beheercontract met Collectief Rivierenland. Wanneer dat niet het geval is, bestaat de kans dat RVO.nl het collectief kort bij de uitbetaling en wij u vervolgens geen (volledige) beheervergoeding kunnen uitbetalen.

Lees verder