Matig succes voor weidevogels in 2018

In 2016 is in een aantal weidevogelgebieden gestart met de beheermonitoring van weidevogels door middel van een Bruto Territoriaal Succes (BTS)-telling voor de grutto. Dankzij de vele vrijwilligers die het collectief ondersteunen bij het weidevogelbeheer, zijn we van 69% in 2016, naar 83% in 2017 en dit jaar zelfs naar 96% dekkende tellingen gegroeid.

Lees meer

Eerste voorjaartelling patrijs in het rivierengebied

Het Actieplan Akker- en weidevogels Gelderland is eind 2016 opgesteld. Eén van de onderdelen uit dit plan was het realiseren van maatregelen in aangewezen actiegebieden voor de patrijs. In Rivierenland was in 2016 en 2017 al gestart met het beheer voor kruidenrijke akkerranden. En dit in 2018 uitgebreid met specifieke maatregelen voor de patrijs.

Lees meer

Afsluiten beheercontracten 2019

Afgelopen voorjaar is wederom een voorintekening georganiseerd, waarin de wensen van ‘potentiële’ deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer in beeld zijn gebracht. Deze informatie heeft geleid tot een gebiedsaanvraag die in september goed gekeurd is door de provincie. We kunnen nu samen aan de slag met het opstellen van de definitieve beheercontracten.

Lees meer