Patrijzentellers gezocht in regio Maas en Waal

Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers

Boerenlandvogels hebben het moeilijk. De patrijs is daar een voorbeeld van.
Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om patrijzen te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom gaan we dit voorjaar de patrijs in het veld monitoren ofwel tellen. Jouw hulp is hierbij nodig. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert samen met Collectief Rivierenland op woensdag 12 februari een cursus voor vrijwilligers om te leren patrijzen te tellen.
Dus doe mee en word een patrijzenteller! Aanmelden kan via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Cursus patrijzen tellen

De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend in het veld. Je leert gestructureerd tellen en de patrijzenstand vastleggen. Met de resultaten kunnen we de patrijs nog beter beschermen. Cursusleider is Frank Majoor van Sovon. De cursus bestaat uit  theorieavond en een praktijkochtend en vindt plaats:
Datum: 12 februari 2020
Tijdstip: 20.00 tot 21.30 uur
Locatie: De Dalenshof, Dalenstraat 1, 6658 KS Beneden-Leeuwen.
De praktijk is op zaterdagochtend 22 februari van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor wie deze cursus?

In principe is de cursus geschikt voor iedereen.  Wat we van je vragen is deelname aan de theorie-avond en aan een praktijkdagdeel. Daarna doe je drie telrondes in het voorjaar. In het najaar ben je aanwezig bij de evaluatie-avond, waarbij we de resultaten presenteren. Je word ingedeeld in een gebied waar maatregelen voor de patrijs worden genomen en nog geen tellers actief zijn, waarbij rekening wordt gehouden met je woonplaats. De vacante gebieden liggen met name in het westelijk deel van het land van Maas en Waal. In andere delen van het rivierengebied kan je gekoppeld worden aan andere beschikbare tellers.

Wat krijgt je ervoor? Je helpt de patrijs beschermen door ze te tellen. Je krijgt inzicht in de resultaten en wordt betrokken bij het agrarisch natuurbeheer. Je vogelkennis wordt bijgespijkerd. Je wordt gefaciliteerd met hulpmiddelen zoals speakers. Het zorgt voor plezier, door samen met anderen tellingen te doen. En natuurlijk is het gezond. Je loopt of fietst lekker buiten in het veld.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

De agrarische collectieven/agrarische natuurverenigingen zetten zich middels het ANLb in voor de patrijs. Ze hebben op diverse locaties in Gelderland beheerovereenkomsten afgesloten voor het aanleggen en beheren van akkerfaunaranden. Elk voorjaar worden op diverse plekken in Gelderland randen ingezaaid voor de patrijs, ook in het rivierengebied. Om het effect voor de patrijzen te meten wordt deze telcursus georganiseerd.

 Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Rosina Verweij, medewerker vrijwillige boerenlandvogelbescherming van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, tel. 026-3537444 of via r.verweij@landschapsbeheergelderland.nl.