Positief besluit gebiedsaanvraag

Op 14 oktober 2016 heeft Collectief Rivierenland een positief besluit ontvangen van provincie Gelderland over de in juli ingediende gebiedsaanvraag. De voorbereidende werkzaamheden voor voor het afsluiten van de definitieve beheercontracten zijn ook nagenoeg afgerond. In november en december nemen de ANV-coördinatoren hierover contact op met iedereen die zich dit voorjaar bij de voorintekening heeft gemeld.