Praktijkcursussen graslandbeheer in september

Het Collectief Rivierenland heeft in samenwerking met de VALA (Vereniging Agrarische Landschap Achterhoek) praktijkcursussen over graslandbeheer georganiseerd. Op drie verschillende locaties in het rivierenland van Gelderland hebben we met de deelnemers verschillende aspecten van het graslandbeheer besproken en in het veld bekeken. Boeren en particulieren hebben interesse om meer te leren over graslandbeheer, om hun percelen nog beter te kunnen beheren en ontwikkelen in het agrarisch natuurbeheer en ook in het kader van natuurinclusieve landbouw.

Een voorbeeld van graslandbeheer rondom Arnhem

Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus is deze cursus doorgeschoven van het voorjaar, maar gelukkig was er in september nog veel moois aan kruiden en bloemen te zien.

Rob Geerts (vegetatiedeskundige bij Wageningen University & Research) en Henk van Ziel (ecoloog) bij Collectief Rivierenland) hebben de informatieve presentatie en het aansluitende veldbezoek verzorgd. In de cursussen is aan bod gekomen welke beheermaatregelen invloed hebben op de kruidenrijkdom en fauna en hoe een deelnemer kan bepalen welke maatregelen relevant zijn voor zijn eigen graslandpercelen. In veel situaties kunnen aanpassingen in het beheer zorgen voor bloemrijke graspercelen, die daardoor veel aantrekkelijker zijn voor insecten en (weide)vogels.

Ontwikkeling naar kruidenrijker grasland

Vooral tijdens de veldbezoeken komen vragen naar boven en ontstaan gesprekken en discussies over het beheer. We zijn op bezoek geweest op graslandpercelen van deelnemers van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Deze percelen zijn in verschillende stadia van ontwikkeling naar kruidenrijkere graslanden. Uit de veldbezoeken blijkt dat het nog niet zo makkelijk is om een grasland te verschralen en kruidenrijker te krijgen, vooral op de rijkere kleigrond.

Uitgebreid cursusaanbod

Collectief Rivierenland heeft een uitgebreid aanbod samengesteld aan cursussen, workshops, en excursies. Deze zijn met name gericht op onze deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.