Resultaat van Akker- en Weidevogelbeheer 2017 gebundeld

Veel agrariërs, agrarische natuurverenigingen, natuurbeheerders en vrijwilligers zetten zich in voor boerenlandvogels. Ondanks al hun inspanningen zijn de populaties akker- en weidevogels in Gelderland, net als in de rest van Nederland,  afgenomen. Om dit tij te keren is in 2016 een Actieplan Akker- en Weidevogels voor Gelderland opgesteld, die in 2017 onder de naam ‘Werk in uitvoering’ daadwerkelijk tot nieuwe initiatieven heeft geleid. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een jaarbericht.

PatrijsDoel van dit plan is om een extra impuls te geven aan het akker- en weidevogelbeheer, waarbij de focus ligt op kritische weidevogels, zoals de kievit en de patrijs. Dit plan is in 2017 van start gegaan. Het is in een initiatief van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en LTO Noord. Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie agrarische collectieven de VALA, Rivierenland en de Veluwe ondersteunen dit plan. Dit heeft in 2017 geleid tot een tal van nieuwe initiatieven ter bescherming van boerenlandvogels.

Zo hebben veel  vrijwilligers en medewerkers van de agrarische collectieven deelgenomen aan diverse cursussen en is er  een flyer ontwikkeld met informatie over last-minute beheer. In het veld is aandacht geweest voor plasdras percelen. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de aanleg van maar liefst 18,5 hectare aan extra plasdras in 2017.

Jaarbericht downloaden

Meer informatie en resultaten zijn te vinden in het jaarbericht over 2017: “Akker- en weidevogels: Werk in uitvoering’’. Download het hier het jaarbericht.