Subsidiemogelijkheden voor de aanleg van landschapselementen

Heeft u plannen om landschapselementen aan te leggen of te herstellen? Kijk dan eens of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de provinciale subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap. Onderzoek de mogelijkheden en doe mee!

Landschapselementen zijn belangrijke dragers van het landschap. Ze vertellen iets over het historische gebruik en geven een gebied zijn eigen identiteit. Collectief Rivierenland wil samen met boeren, burgers en landgoedeigenaren nieuwe landschapselementen aanleggen en verdwenen
elementen herstellen.

Collectief Rivierenland gaat voor de provincie Gelderland invulling geven aan de subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap. Deze regeling geeft grondeigenaren een vergoeding voor het aanleggen van nieuwe landschapselementen.

Deze vergoeding bestaat uit:

  • 75% van de aanlegkosten;
  • Vergoeding van de vermogensschade (afwaardering van de landbouwgrond).

Voor meer informatie over deze regeling download de flyer ‘Subsidie Biodiversiteit en Landschap’.
Heeft u interesse in deze subsidieregeling of wilt u meer informatie? Neem contact op met Collectief Rivierenland via: info@collectiefrivierenland.nl

Wanneer u uw woonplaats en contactgegevens vermeldt, dan neemt de gebiedscoördinator contact met u op om de mogelijkheden door te nemen.