Uitbetaling vergoedingen beheerjaar 2017

We zijn dit jaar erg tevreden hoe het betaalproces is verlopen. Vorig jaar betrof het de eerste betalingsronde en waren er landelijk veel opstartproblemen, voor zowel RVO.nl als collectieven. Dit jaar heeft RVO.nl ons tijdig en conform afspraak in februari uitbetaald. En op onze beurt hebben wij inmiddels ook alle deelnemers uitbetaald die in 2017 beheer via Collectief Rivierenland hadden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de collectieven. De inzet van RVO.nl is om jaarlijks in februari over te gaan tot uitbetaling van het voorgaande beheerjaar. Pas na ontvangst van de betaling van RVO.nl, kan Collectief Rivierenland overgaan tot uitbetaling aan u als individuele deelnemer. Onze inzet is om dat binnen 4 weken na ontvangst van de betaling van RVO.nl voor elkaar te hebben. Dat is dit jaar, op een enkele uitzondering na, voor alle deelnemers gelukt.

De deelnemers waar geen ‘bijzonderheden’ voor golden, hebben als eerst uitbetaald gekregen. Voor de groep deelnemers met legselbeheer was een handmatige berekening van de beheervergoeding nodig, aangezien de hoogte van de beheervergoeding afhankelijk is van het aantal geregistreerde nesten. Deze groep heeft kort daarna een uitbetaling ontvangen. De derde en laatste groep uitbetalingen betrof deelnemers waar ofwel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) ofwel ons collectief zelf in het veld zaken hebben geconstateerd die niet volgens beheerafspraak zijn. In dat geval heeft het collectief per deelnemer een brief opgesteld met daarin een toelichting op hetgeen dat geconstateerd is, en in sommige gevallen had dit ook een financiële korting op de beheervergoeding als gevolg.

Alle deelnemers die in 2017 beheer via Collectief Rivierenland hadden, hebben hun beheervergoeding en bijbehorende betaalspecificatie inmiddels ontvangen. Bent u van mening dat dit voor u niet het geval is? Laat het ons dan weten via info@collectiefrivierenland.nl, dan zoeken we het voor u uit.

De uitbetaling kan per beheereenheid overigens licht afwijken van het bedrag dat op uw beheercontract staat. De oorzaak is in dat geval een verschil in de intekening in SCAN-GIS op het moment dat u uw beheercontract heeft ontvangen en eventuele wijzigingen in de AAN-laag of perceelregistratie die nadien hebben plaatsgevonden.