Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Collectief Rivierenland

Op 28 oktober a.s. om 20:00 uur is de ALV van het Collectief Rivierenland. In verband met de regelgeving rondom het corona-virus willen wij deze ALV in digitale vorm houden. Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging en uitgebreide informatie over deze vergadering.