Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Cursus Hakhoutbeheer Zevenaar

Op de cursus starten we in de ochtend met een uitleg over het ontstaan van het hakhoutbeheer en ontdekt u welke waarde hakhoutbeheer heeft voor de biodiversiteit. Welke soorten profiteren van deze vorm van beheer? Wat is de meerwaarde ten opzichte van bomenrijen of bos? Teveel zagen in een houtsingel of bosje is niet de […]

Excursie Bodemverbetering Everdingen

Tijdens deze excursie vertelt Theo Nieuwenhuis van Edaphon (Homepage - Edaphon) over bodemverbetering. Theo is in 2017 door verplaatsing overgeschakeld van melkvee naar biologische akkerbouw. Hij wil graag zijn kennis en ervaring met ons delen op het gebied van bodembiologie en maatregelen die de structuur en vruchtbaarheid van de bodem bevorderen. We zijn welkom op […]

Excursie Bodemverbetering Wijchen

Tijdens deze excursie vertelt Theo Nieuwenhuis van Edaphon (Homepage - Edaphon) over bodemverbetering. Theo is in 2017 door verplaatsing overgeschakeld van melkvee naar biologische akkerbouw. Hij wil graag zijn kennis en ervaring met ons delen op het gebied van bodembiologie en maatregelen die de structuur en vruchtbaarheid van de bodem bevorderen. We zijn welkom op […]

Cursus Hakhoutbeheer Tieler en Culemborger waarden

Op de cursus starten we in de ochtend met een uitleg over het ontstaan van het hakhoutbeheer en ontdekt u welke waarde hakhoutbeheer heeft voor de biodiversiteit. Welke soorten profiteren van deze vorm van beheer? Wat is de meerwaarde ten opzichte van bomenrijen of bos? Teveel zagen in een houtsingel of bosje is niet de […]

Snoeicursus Hoogstamfruit Nijmegen

In deze cursus leert u hoe u de bomen in uw boomgaard het best kunt beheren. Eerst een theoretische inleiding, en dan onder leiding van een deskundige zelf aan de slag. Aanplant en vormsnoei, onderhoudssnoei, gereedschappen, en biodiversiteit van de boomgaard: het komt allemaal aan de orde op de praktijkdag. Tijdens de terugkomochtend in de […]

Snoeicursus Hoogstamfruit Zoelen

In deze cursus leert u hoe u de bomen in uw boomgaard het best kunt beheren. Eerst een theoretische inleiding, en dan onder leiding van een deskundige zelf aan de slag. Aanplant en vormsnoei, onderhoudssnoei, gereedschappen, en biodiversiteit van de boomgaard: het komt allemaal aan de orde op de praktijkdag. Tijdens de terugkomochtend in de […]

Cursus patrijzen tellen

De patrijs is een prachtige akkervogel. Helaas zien we de patrijs steeds minder op de akkers. Om deze soort te ondersteunen is er agrarisch beheer zoals kruidenrijke akkerranden, keverbanken, struweelhagen en bloemenblokken. Zo bieden agrariërs deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Om te bepalen hoe de patrijzen zich ontwikkelen en of ze profiteren van het […]

Cursus weidevogelbescherming

Omgeving Echteld

Heb je belangstelling voor weidevogels? Vind je het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels op boerenland beschermd worden? En ben je graag buiten actief? Volg dan deze cursus weidevogelbescherming en word een actieve weidevogelvrijwilliger! Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van boeren en loonwerkers kunnen weidevogels op veel plaatsen geen kuikens […]

Bokashi bijeenkomst

't Uiversnest van Heemstraweg 2B, Deest, Nederland

Bokashi is een bodemverbeteraar die steeds meer in opkomst is. Binnen Collectief Rivierenland doet De Ploegdriever een pilot voor het maken en toepassen van Bokashi. Bij deze pilot komen alle aspecten van Wet- en regelgeving, maken van de bokashi, testen en uitrijden aan de orde. Er wordt zowel bokashi van blad als maaisel gemaakt. Tijdens […]

Veldbijeenkomst Ontwikkelen kruidenrijk grasland

Melkveebedrijf de Elzenhof Zutphensestraatweg 5, Velp, Nederland

Heb je interesse in het ontwikkelen van meer kruidenrijk grasland op je bedrijf? En wil je graag weten hoe je dit in kunt passen in je bedrijfsvoering en welke voordelen er zijn? Kom dan naar deze veldbijeenkomst! Tijdens deze veldbijeenkomst gaan we het hebben over het gebruik van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering. Eerst een […]

Praktijkmiddag: ‘Winst’ en mogelijkheden voor Natuurinclusieve fruitteelt (Platform NIL)

Op 29 augustus organiseert platform natuurinclusieve landbouw Gelderland een interessante praktijkmiddag plaats over de meerwaarde van natuurinclusieve fruitteelt op het bedrijf van fruitteler Gerrit Verweij De Geus in Deil. Deze middag laat hij zien wat natuurinclusief hem brengt en wat hem het oplevert. We gaan in op de vraag: wat voor 'winst' levert deze manier […]

Uitnodiging infobijeenkomst voor leden Collectief Rivierenland en besturen ANV’s

Op vrijdagmiddag 7 juni organiseert het bestuur van het Collectief een informatieve bijeenkomst. De leden van het Collectief en de besturen van de ANV’s zijn van harte welkom. Op deze middag willen we ingaan op het werk van het Collectief en de presentatie van werkzaamhedenin projecten van de ANV's. Daarbij willen we elkaar inspireren voor […]