Ruim 100.000 ha gruttogebied gemonitord in 2016

In 2016 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties in het kader van het nieuwe agrarische natuurbeheer voor het eerst op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In ruim een derde van de getelde gebieden was het broedsucces in 2016 met zekerheid voldoende om de gruttopopulatie in die gebieden op peil te houden. Gemiddeld over alle getelde gebieden was het broedsucces mogelijk net voldoende. Dat is de conclusie van LandschappenNL en de Bond van Friese Vogelwachten. Die cijfers komen overeen met resultaten uit broedpaartellingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2016.

Lees verder

Landschapsvereniging De Ploegdriever zoekt plekje voor de patrijs

GROESBEEK – Het gaat slecht met de patrijs en de kievit, en daarom zoekt landschapsvereniging De Ploegdriever burgers en particulieren die een stukje grond willen inruimen voor deze twee soorten weidevogels. De vereniging zoekt kruidenrijke akkerranden in Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek.

Voor de kievit gaat het alleen om het gebied Bekken in Groesbeek.

Binnen een gebied van 100 hectare in die regio wil de Ploegdriever op vijf hectare de rode loper uitrollen voor de patrijs en de kievit. Dat moet ongeveer gaan op de manier waarop boeren randen van hun akkers al ruwer maakten voor andere dieren, zodat die daar verblijven. De Ploegdriever helpt daar dan bij.

,,Vaak gaat het om stukken grond waar een boer toch al niet veel mee kan, omdat ze in een onhandige hoek liggen. Die stukken zijn juist geschikt voor de patrijs’’, zegt Bart Willers van de Ploegdriever. Het aantal patrijzen gaat ook in de polder volgens hem hard achteruit.

http://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/landschapsvereniging-de-ploegdriever-zoekt-plekje-voor-de-patrijs~a4d6126d/

Vooraankondiging ALV

Op 11 september 2017 houdt Collectief Rivierenland een extra ALV. Hierin komen onder andere de financiële stukken aan bod. T.z.t. zult u als lid een uitnodiging ontvangen.

Natter maken van grasland

In 2017 gaat de Provincie  inrichtingsmaatregelen financieren, zoals het natter maken van grasland met plassen en drasrijke delen waar weidevogels veiligheid én voedsel vinden. De ANV’s van ons collectief zijn reeds actief met het creëren van plas dras gebieden. De veldcoördinatoren hebben boeren bereid gevonden delen van hun grasland natter te maken. Hiervoor worden aarden wallen aangelegd en  pompen geplaatst. Laat de weidevogels maar komen.

 

Actieplan Akker en Weidevogels Gelderland

Samen met LTO, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en uiteraard de andere twee Gelderse collectieven, is een Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft daar een bedrag van ruim 1 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Dat geld zetten we als Gelderse collectieven deels in om extra beheer af te kunnen sluiten voor bijvoorbeeld de patrijs, de kievit en de grutto. Deels benutten we het voor de uitvoer van enkele inrichtingsmaatregelen, en tot slot om een gewenste kwaliteitsslag in het beheer te kunnen doorvoeren. Bijvoorbeeld door deelnemers agrarisch natuurbeheer nog beter te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het beheer gericht op deze doelsoorten. Het geld wordt dus direct ingezet waar het zinvol is!

https://www.gelderland.nl/1/Nieuwsoverzicht/2016/December/Extra-maatregelen-voor-akker-en-weidevogels.html