Annulering kennisbijeenkomsten bodemverbetering

Voor de komende drie weken hebben wij als collectief een tweetal kennisbijeenkomsten bodemverbetering gepland. Deze bijeenkomsten op 2 en 9 oktober moeten wij helaas annuleren.

Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag is met klem gevraagd om alle contacten en bijeenkomsten zo veel mogelijk te beperken. Aangezien deze cursus wel leerzaam maar niet ‘strikt noodzakelijk’ is, nemen wij als collectief onze verantwoordelijkheid en annuleren wij deze twee bijeenkomsten.

Het is nog niet bekend of deze bijeenkomsten op een ander moment worden ingehaald. Wij volgen hierin de aanbevelingen vanuit het ministerie en zullen u hierover t.z.t. nader informeren.

Praktijkcursussen graslandbeheer in september

Het Collectief Rivierenland heeft in samenwerking met de VALA (Vereniging Agrarische Landschap Achterhoek) praktijkcursussen over graslandbeheer georganiseerd. Op drie verschillende locaties in het rivierenland van Gelderland hebben we met de deelnemers verschillende aspecten van het graslandbeheer besproken en in het veld bekeken.

Lees hier het volledige artikel

Sterke impuls natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst 20 organisaties hebben daarvoor hun handtekening gezet, waaronder de Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland. Provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

Lees meer

Dronepiloten spotten weidevogels in alle vroegte

Voor dag en dauw staan dronepiloten Peter van Noord en Rosina Verweij aan de rand van een kruidenrijk grasland in het Ommerense Veld. Vandaag gaan ze voor één van de laatste keren van dit jaar met de drone op pad. Ze gaan de aanwezige weidevogels in het lange gras proberen in beeld te brengen, zodat de grondeigenaren de juiste maatregelen kunnen treffen om deze vogels met hun kuikens te beschermen.

Lees meer

Controleer uw perceelsregistratie

Het is belangrijk dat u voor 1 mei 2020  uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier” van RVO.nl controleert en eventueel aanpast. Let hierbij op of er een bedrijfsperceel onder uw ANLb-beheer ligt en of u de juiste gewascode heeft ingevoerd voor uw bedrijfsperceel.

Lees meer

Advies gewascodes voor 2020

Onder al uw beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie liggen bij RVO.nl. Daarbij moet ook elk bedrijfsperceel voorzien zijn van een gewascode. RVO.nl en Collectief Rivierenland hebben documenten ontwikkeld die u helpen bij het invullen van de juiste gewascodes.

Lees meer